Inne oprogramowanie

Oprogramowanie zamieszczone na stronie jest bezpłatne. Wszystkie programy dostarczane są „jak są”. Nie udzielam żadnych gwarancji na poprawne działanie programów jak i nie gwarantuję, że są one wolne od błędów. Za straty poniesione przez ich używanie nie odpowiadam.

Poliszynel

Program dodaje ogonki do tekstu ASCII (bez polskich znaków) przy użyciu słownika. Jest o tyle lepszy, że nie zadaje pytań gdy nie ma alternatyw, nie podpowiada wyrazów o innej liczbie i kolejności znaków, nie próbuje rozdzielać wyrazu na dwa wyrazy itp... Wąska specjalizacja.

Poliszynel - dodawanie polskich znaków

Czyszczenie projektów Visual C++ 1.0.1

Program oczyszczający projekty Microsoft Visual C++ 6 z plików tymczasowych. Usuwa wszystkie pliki, które mogą być bezpiecznie skasowane przed archiwizacją projektu. Jest o tyle lepszy od polecenia „Clean”, że kasowanie obejmuje całe drzewo katalogowe.

Windows 95/98/Me/2000/XP. Freeware. Pobierz.