Specyfikacja

Gżegżółka jest konwerterem standardów kodowania oraz końców linii. Rozpoznaje wszystkie obsługiwane standardy kodowania polskich znaków. Konwertuje nie tylko polskie ogonki, stosowane są pełne tabele konwersji (np. w przypadku konwersji Windows 1250 na ISO 8859-2 zostaną przekonwertowane również znaki czeskie, węgierskie, etc.). Obsługiwane są znaki diakrytyczne (czyli: ą, ź, ħ, ə, œ, ų...) praktycznie wszystkich alfabetów pochodzenia łacińskiego (Latin). Obsługiwane są również inne alfabety: cyrylica (Cyrillic), hebrajski (Hebrew, אלף-בית), grecki (Greek, Ελληνικό αλφάβητο) oraz arabski (Arabic). Nie są obsługiwane (i póki co nie planuję) ideogramy (Chiny, Japonia, Korea).

Licencja na użytkowanie programu wymaga akceptacji umowy licencyjnej i rejestracji. Możesz testować program bez rejestracji, jednak przeszkadzać Ci będzie irytator.

Możliwości Gżegżółki

Obsługiwane standardy kodowania

Jak wygląda Gżegżółka?